Heeft u al gehoord van de (Engelstalige) afkortingen UA, UAV, UAS, RPAS of RPA? Waarschijnlijk niet, maar toch zal u ze allen kennen onder de verzamelnaam ‘drones’, i.e. onbemande luchtvaarttuigen. Vorige week deelde minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR), mee dat er een Koninklijk Besluit (KB) over het gebruik van drones op til is. Hoogste tijd dus om deze luchtvaarttuigen van de toekomst onder de loep te houden.

Van militair naar civiel gebruik

Onbemande luchtvaarttuigen werden reeds voor het eerst gebruikt halverwege de 19de eeuw, toen de Oostenrijkers Venetië bombardeerden met onbemande zeppelins. Nadien werden ze vooral verder ontwikkeld tijdens oorlogen gezien drones, hetgeen in het Engels ‘dar’ (een mannelijke bij) betekent, vooral militaire doeleinden dienden. De laatste jaren is echter ook duidelijk geworden dat drones ook voor vreedzamere doeleinden kunnen gebruikt worden. Voorbeelden van sectoren waar drones gebruikt worden zijn legio: landbouw, ordehandhaving, reddingsoperaties, horeca, etc. Zo optimaliseren enkele boeren in Wallonië reeds de irrigatie van hun akkers met behulp van drones. De politie van Genk op haar beurt gebruikt dan weer drones om de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Genk in goede banen te leiden. In Texas (VS) wordt verder de grens met Mexico gecontroleerd door drones. Tot slot trekken drones uiteraard ook luchtfotografen en hobbyisten aan. De drie grootste spelers wereldwijd op de consumentenmarkt voor drones zijn het Chinese DJI Innovations, het Franse Parrot en het Amerikaanse 3D Robotics. De verkoop van drones explodeerde dan ook tijdens de kerstperiode. Verkoop van drones op eBay in de VS (2014)

grap
Source: Forbes, “Drone Sales Soar Past $16 Million on eBay”.

Drone dromende bedrijven

Veel ondernemingen hopen natuurlijk hun graantje mee te pikken in de nakende drone revolutie. Eén van hen is de Californische technologie gigant Google. Zo hoopt Google het internetbereik uit te breiden tot afgelegen regio’s op aarde door gebruik te maken van op zonnepanelen functionerende drones. Deze zenden dan een krachtig signaal uit naar potentiële Google-gebruikers. Ook Amazon tracht profijt te halen uit het gebruik van drones. De e-commerce reus droomt er immers van om op een dag pakjes te laten afleveren door drones. Dat Amazons plannen reeds heel concreet zijn, mag blijken uit hun geheim ‘Octocopter’-programma dat vorig jaar uitlekte. Commerciële vluchten zijn echter nog niet voor binnenkort, vermits het commercieel gebruik van drones in de meeste landen nog illegaal is.

Nemo ius ignorare censetur

De steile opgang van drones is dan ook problematisch voor overheden gezien het ontbreken van een regelgevend kader. De Europese Commissie en de Federal Avation Administration (FAA) in de VS richtten dan ook werkgroepen op die de taak krijgen om een ‘roadmap’ uit te werken zodat het gebruik van drones legaal wordt met respect voor de privacy (artikel 8 Europees Vedrag voor de Rechten van Mens) en de veiligheid van mensen.

In België moet men voorlopig nogterugvallen op het een oud KB van 1954, waardoor dronevluchten zowel recreatief als commercieel de facto zo goed als verboden zijn. Zoals in de inleiding echter gesteld, is er evenwel al een ontwerp KB dat nog moet worden voorgelegd aan de gewesten en de Raad van State.

Privégebruik kan, volgens het ontwerp KB, enkel boven privéterrein en niet hoger dan 30m. Voor commerciële vluchten daarentegen zijn de voorwaarden strenger: de piloot zal een theoretische, praktische en medische test moeten afleggen. Als het KB in het najaar ingevoerd wordt, wordt België het het 20ste land in Europa met aangepaste wetgeving.

Illustration photo copyright: Don McCullough ©2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.